Hướng dẫn cách đo áo dài :

1.
Vòng ngực: (Đo vòng ra sau lưng và ngang phần đầy nhất của ngực)


2.
Vòng eo: (Vòng quanh phần nhỏ nhất của eo)


3.
Vòng mông: (Đo vòng quanh phần đầy nhất của mông )


4.
Dài áo: (Chiều dài đo từ đầu vai đến điểm ưng ý nhất)


5.
Vòng cổ: (Ðo vòng quanh cổ)


6.
Chiều cao cổ: (Tùy theo ý thích khách hàng)


7.
Cổ thuyền: (Tùy theo ý thích khách hàng)


8.
Chiều sâu cổ thuyền: (Tùy theo ý thích khách hàng)


9.
Vòng vai: (Đo vòng quanh vai dành cho những áo cổ rộng ra vai)


10.
Hạ ngực: (Từ hõm cổ đến ngang đầu ngực)


11.
Hạ eo trước: (Từ vai đến eo)


12.
Hạ eo sau: (Từ chân cổ đến eo đằng sau lưng)


13.
Dài tay: (Đo từ ót vòng qua vai)


14.
Vòng nách: (Đo vòng quanh nách)


15.
Bắp tay: (Đo vòng quanh phần to nhất của bắp tay )


16.
Khuỷu tay: (Đo vòng quanh khủyu tay )


17.
Cửa tay: (Tùy theo ý thích khách hàng )


18.
Ngang vai: (Đo từ đầu vai bên này sang bên kia)


19.
Kích trước: (Đo theo hướng dẫn trên hình)


20.
Kích sau: (Đo theo hướng dẫn trên hình)


21.
Tay áo khoác: (Đo từ đầu vai đến điểm khách yêu cầu)


22.
Vòng đầu: (Đo vòng quanh từ trước đầu ngang qua trên tai và đằng sau đầu) (đo để làm khăn đóng)


23. Dài quần: (Đo theo hướng dẫn trên hình)


24.
Ống quần: (Tùy theo ý thích khách hàng)


25.
Vòng dùi: (Đo theo hướng dẫn trên hình)


26.
Vòng gối: (Đo theo hướng dẫn trên hình)


27. Chiều cao:
28. Cân nặng:
29. Tuổi: